Vergunningen

Voor een aantal zaken is het noodzakelijk een vergunning aan te vragen bij de RBvV of de gemeente Rotterdam. Hieronder de belangrijkste informatie, verwijzingen en downloads.

(Ver)bouwvergunning opstallen:

Voor het (ver)bouwen van tuinhuis, kas of schuur zijn regels. Deze zijn terug te vinden in de bouwvoorschriften op de site van de RBvV

Regelgeving bouw opstallen RBvV

Bouwbepalingen 2011 met opm Hs

Het onderstaande aanvraagformulier dient in drievoud te worden ingeleverd bij het bestuur inclusief duidelijke tekeningen

Bomen planten, snoeien en kappen:

Sinds november 2015 zijn de regels omtrent het planten en kappen van bomen door de gemeente Rotterdam gewijzigd.

Samengevat uit onderstaande document: Het is niet meer toegestaan bomen te kappen zonder vergunning, ook niet bomen met een kleine stamomvang. Een boom die ziek is of gevaar oplevert moet worden aangemeld bij het bestuur. Het bestuur neemt contact op met de boswachter. De boswachter bepaald wat er dient te gebeuren. Er mogen ook geen nieuwe bomen zonder toestemming van de gemeente.

Voor het aanvragen van een vergunning kunt u zicht wenden tot het bestuur.

<Formulier voor kapvergunning volgt nog>

Hieronder nog wat informatieve posters

Informatieve posters van het norminstituut bomen

Uit en toch thuis!