RBvV

Zoals iedere volkstuinvereninging in gemeente Rotterdam is Pomona verbonden aan de RBvV.
RBVV

“De Rotterdamse Bond van Volkstuinders beheert samen met al haar leden bijna 127 hectare van het Rotterdamse groen. Onze belangrijkste is het stimuleren van tuinieren in het algemeen maar ook het stimuleren van natuurlijk tuinieren in het bijzonder.”

Ieder lid van een volkstuindersverening  is lid van de RBvV. Zo ook de leden van VTV Pomona. De RBvV is de schakel tussen de volstuinvereniging en de gemeente. De gemeente is de eigenaar van de grond en verhuurt deze aan de individuele leden van de volkstuinverenigingen via de RBvV.

De RBvV stelt niet alleen de regels op waaraan de volkstuinders en hun verenigingen zich dienen te houden, maar biedt ook ondersteuning, cursussen en andere service.

Het is dus goed te beseffen dat, indien in de statuten en het huishoudelijk reglement van VTV Pomona ergens geen regel over is opgenomen, de statuten van de RBvV hier gelden.

Meer hierover is te vinden op de downloadpagina op de site van de RBvV zelf

 

Uit en toch thuis!