Het huisje dat momenteel nog beschikbaar is:

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Toelatingscommissie:   toelating@vtvpomona.nl