Nieuwsfilts

Vanmorgen heeft Pomona een werkbezoek gehad van ‘onze’ Wijkagent Judith.
Hierbij zijn onze zorgen gedeeld over de recente inbraken en het zijpad waar zich ’s avonds en ’s nachts mensen ophouden.
De wijkagent heeft een rondleiding over ons complex gehad en er is besproken of en hoe er in de toekomst extra toezicht op- en om het complex gerealiseerd kan worden.
Daarbij blijft natuurlijk wél onze eigen verantwoordelijkheid bovenaan staan:
Sluit ramen en deuren, zorg dat u geen waardevolle spullen in en rond het huisje hebt of leg het uit het zicht.
—Sluit na 21:00uur het hek en doe deze opslot–
Mocht u onraad bemerken, bel de Politie en denk aan uw eigen veiligheid.
Voor al uw toezicht gerelateerde vragen of berichten kunt u ook ons mailen: