Op dit moment zijn er geen huisjes of platen meer beschikbaar. U kunt zich altijd aanmelden, dan gaat u op de wachtlijst.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Bestuur@vtvpomona.nl