Wat is er nog beschikbaar?

Er zijn momenteel nog een aantal ‘Platen’ beschikbaar. Platen zijn funderingen waar ooit een huisje op heeft gestaan en deze grond kan gehuurd worden om als ‘nutstuin’ te gebruiken of u huurt dit om er conform aan de regels die de vereniging stelt een huisje op te plaatsen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Bestuur@vtvpomona.nl