–Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 17 juli 2021–

Beste Tuinders,

Op zaterdag 17 juli  a.s. zal de algemene ledenvergadering worden gehouden bij de kantine van VTV Pomona.

Aanvang van de vergadering is om 10:00 uur precies. De kantine is open vanaf 09:30 

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen/uitgaande stukken voor deze vergadering
 4. Notulen ALV datum 2020 ( Alleen een BALV geweest ivm Corona)
 5. Jaarverslag secretaris 2020 ( deze wordt u nog toe gezonden voor de vergadering)
 6. Jaarverslag penningmeester 2020 ( deze wordt u nog toegezonden voor de vergadering)
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Verkiezing kascontrolecommissie 2022
 9. Begroting 2022
 10. Vaststellen contributie 2022
 11. Vacature bestuurslid ( zie uitleg onder de uitnodiging)

 1. PAUZE

 1. Werkbeurten
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Gre Boonstra (voorzitter) trekt zich terug uit haar bestuursfunctie , wel blijft zij het bestuur ondersteunen.

De verzekeringen en contact glashandel  blijft Gre beheren.

Graag vragen wij mede gebruikers om zich aan te melden voor deze vacature zodat wij weer als een voltallig bestuur verder kunnen. Aanmelden kan tot 24 uur voor de vergadering . Dit kan door een mail te sturen naar bestuur@vtvpomona.nl of een brief te doen in de brievenbus.

Graag vragen wij u rekening te houden met de nog steeds geldende Corona maatregel van 1,5 meter afstand.

Maatregelen corona virus 

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond past de maatregelen vanuit de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 toe. De meest recente maatregelen vindt u hier:

SViN adviseert om ons allemaal tot nader bericht aan de volgende richtlijnen te houden:

 • vermijd drukke plaatsen;
 • houd 1,5 meter afstand van elkaar;
 • leden met een gezin waarvan iemand ziekteverschijnselen heeft, blijven thuis. 

Het bestuur van de volkstuinvereniging is mede verantwoordelijk voor de orde en veiligheid op het park. Zij moet er zo veel mogelijk op toezien dat de maatregelen van de Gemeente Rotterdam en de maatregelen van het kabinet worden nageleefd. Zij mogen, wanneer zij het noodzakelijk vinden, aanvullende maatregelen stellen.

Aan die extra regels moet u zich ook houden.