VTV Pomona heeft diverse commissies

Bouwcommissie voor vergunningen etc.

Taxatie van huisjes

Verzoek om een huisje te kopen

Gebruik of verhuur van de Kantine (alleen leden)

Winkel van Pomona

Storingen, lekkages of gebreken op het terrein

Commissielid werkbeurten

Inbraak, overlast, contact met politie en handhaving

Het dagelijks bestuur van VTV Pomona

Secretaris van VTV Pomona

Voorzitter van VTV Pomona

Penningmeester: Geldzaken, huur etc.

Geschillencommissie: